ZAŠTO SOLARNO?

Sunce ne samo da je izvor života, nego je i najobilniji, najpouzdaniji i ekološki najčišći oblik energije. Sunce proizvodi veće količine energije nego što će nam ikada trebati, stoga okretanje suncu kao primarnom izvoru energije treba biti naš cilj. Energija sunca je besplatna, a prednosti za prelazak na energiju dobivenu iz sunca su brojni:

1) Solarna energija je obnovljiv izvor energije i neće nestati u skoroj budućnosti
2) Ekološki prihvatljiv je oblik energije; za razliku od fosilnih goriva koji zagađuju vodu, zrak i zemlju te emitiraju CO2 plinove
3) Ugradnjom solarnih ploča postajete neovisni o opskrbljivaču električne enegrije; jedna investicija u solarne ploče praktički anulira sve buduće troškove za struju
4) Najisplatljivija je investicija – ulaganje u solarne panele dati će veće financijske povrate negoli ugalaganje u bilo koju drugi oblik investicija (štednja, dionice, obveznice,…)

Razvojem tehnologije komponente za postavljanje fotonaponskih sustava postale su sve jeftinije pa je solarna energija u posljednjih nekoliko godina postala najjeftniji izvor energije. Lambda Engergy želi biti predvodnik ovog trenda na novom području i postati nacionalno prepoznata kompanija po pitanju distribucije sustava za ubiranje energije pogonjene suncem.